Φαρμακολογία

1997-2013
0007-1188
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1997-2013
0312-5963
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40262
2008-2013
0929-8673
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1997-2016
0022-3565
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://jpet.aspetjournals.org/content/by/year
2008-2013
1573-4064
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.ingentaconnect.com/content/ben/mc
1997-2013
0031-6997
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://pharmrev.aspetjournals.org/contents-by-date.0.shtml