Φαρμακοχημεία

1955-2013
0009-9147
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://clinchem.aaccjnls.org/content/by/year
2008-2013
0929-8673
Πανεπιστήμιο Πάτρων