Φιλοσοφία

Από: Caygill, Howard. – Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Wang, Hao. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Danielson, Peter. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Fetzer, James H., – Εκδότης: John Benjamins Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: O’Brien, Denis. – Εκδότης: Brill Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 1981
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.philosophypages.com/dy/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

https://sites.google.com/site/minddict/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

Πύλη ανοικτής πρόσβασης

https://quod.lib.umich.edu/d/did/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

Από: Porteous, J. Douglas. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
https://www.iep.utm.edu/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

Συνεχίζεται από: Journal of philosophy, The
1904-1920
0160-9335
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jphilpsycsciemet
1940- (3 years)
0022-5037
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jhistoryideas
Από: Brook, Andrew.Stainton, Robert. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Veatch, Robert M. – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Gaggi, Silvio. – Εκδότης: University of Pennsylvania Press – Έτος δημοσίευσης: 1989
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Dretske, Fred I. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Elshtain, Jean Bethke. – Εκδότης: University of Notre Dame Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
1967- (5 years)
0029-4624
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/nous
http://www.philolex.de/philolex.htm

Πηγή ανοικτής πρόσβασης