Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Walton, Douglas N. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2004
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Putnam, Hilary. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1991
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Johnston, Sarah Iles. - Εκδότης: University of California Press - Έτος δημοσίευσης: 1999
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Richer, Jean. - Εκδότης: State University of New York Press - Έτος δημοσίευσης: 1994
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: LaFollette, Hugh - Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Martin, Robert M. - Εκδότης: Broadview Press - Έτος δημοσίευσης: 1994
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Goldberg, Ken. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Platts, Mark de Bretton. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1997
Journal of philosophy, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-362x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1921- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Mind
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0026-4423
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1876- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου