Φυσική

Από: Lewis, J. L. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Narens, Louis. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Opper, Manfred.; Saad, David. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: McCarthy, J. M. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1990
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Harrison, Walter A. – Εκδότης: World Scientific Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Jauch, Josef M. – Εκδότης: Indiana University Press – Έτος δημοσίευσης: 1989
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Dunn, G. H. – Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Heyde, Kris L. G. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Kaku, Michio.Thompson, Jennifer Trainer. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Al-Khalili, Jim. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bohm, David. – Εκδότης: University of Pennsylvania Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Esposito, Giampiero. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Landau, Rubin H.P?aez Mej?ia, Manuel Jos?e. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
1998-2013
1064-8208
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.electrochem.org/dl/interface/if_prev_iss.htm
Από: Harrison, Walter A. – Εκδότης: World Scientific Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Εκδότης: National Academies Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Plischke, Michael.Bergersen, Birger. – Εκδότης: World Scientific Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 1994
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Blin-Stoyle, R. J. – Εκδότης: Institute of Physics Publishing – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων