Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0004-0851
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Arctic, Antarctic and alpine research.
1969-1998
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1523-0430
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Arctic and alpine research.
1999- (7 years)
Διεύθυνση διαδικτύου