Φυσιολογία

1998-2013
0363-6143
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://ajpcell.physiology.org/content/by/year
1896-2013
0022-1007
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.jem.org/contents-by-date.0.shtml
1998-2013
0031-9333
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://physrev.physiology.org/contents-by-date.0.shtml