Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0107-055x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1981-2009
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0032-0919
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1990-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0084-5906
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1965- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-3847
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1964- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0305-7364
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1887- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
1861-3829
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.
2006- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1100-9233
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1990- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0044-3271
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Συνεχίζεται από: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz = Journal of plant diseases and protection.
1929-1969
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0372-8528
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.
1922-1925
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0372-9729
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten und Gallenkunde. Συνεχίζεται από: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten (Pflanzenpathologie) und Pflanzenschutz
1926-1928
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0340-8159
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten (Pflanzenpathologie) und Pflanzenschutz. Συνεχίζεται από: Journal of plant diseases and protection.
1970-2005
Διεύθυνση διαδικτύου