Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0008-7475
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of the Southern Appalachian Botanical Club, The.
1937- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1936-8909
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Castanea.
1936-1937
Διεύθυνση διαδικτύου