Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1375-176x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: Journal of experimental botany.
1986-2000
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-0957
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Απορρόφησε το: Flowering newsletter.
1950- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου