Χημεία

Από: Pough, Frederick H.Scovil, Jeffrey. – Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference – Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Van Hecke, Gerald R.Karukstis, Kerry K. – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Quin, Louis D. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Ebdon, L. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
1997-2012
0003-2654
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Από: Greenberg, Barbara R.Patterson, Dianne. – Εκδότης: Teacher Ideas Press – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Mauskopf, Seymour H. – Εκδότης: University of Pennsylvania Press – Έτος δημοσίευσης: 1993
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Greenwood, N. N.Earnshaw, A. – Εκδότης: Butterworth-Heinemann – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Breslow, Ronald. – Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
1955-2013
0009-9147
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://clinchem.aaccjnls.org/content/by/year
Από: Rieger, Philip Henri – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Desiraju, G. R. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Markov, Ivan V. – Εκδότης: World Scientific Publishing Co. – Έτος δημοσίευσης: 1995
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Ducruix, A.; Gieg?, R. – Εκδότης: Oxford University Press (UK) – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Holden, Alan.Morrison, Phylis – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1982
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Deer, W. A.Howie, R. A.; Zussman, J. – Εκδότης: The Geological Society – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Downs, Sandra. – Εκδότης: Twenty-First Century Books – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Milchev, Alexander. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mueller, Michael R. – Εκδότης: Kluwer Academic Publishers – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών