Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0741-7918
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Annals of mathematics.
1874-1883
Διεύθυνση διαδικτύου