Ψυχολογία

Από: Kolt, Laurie. – Εκδότης: Elsevier – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Συνεχίζεται από: Journal of philosophy, The
1904-1920
0160-9335
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jphilpsycsciemet
Από: Jackendoff, Ray S. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Beazley, Hamilton. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών
2006- (5 years)
1745-6916
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/perspsycscie
Από: Sternberg, Robert J.; Zhang, Li-fang. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Langer, Jonas. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Byrne, Alex. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Jain, Sanjay – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Johnson-Frey, Scott H. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Marcus, Gary F. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Boden, Margaret A. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Sternberg, Robert J.; Kaufman, James C. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Glymour, Clark N. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allen, Roberta. – Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: LeVay, Simon. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1993
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: MacIntyre, Alasdair C. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών