Ψυχολογία

Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Britton, Ronald. – Εκδότης: Taylor & Francis – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Tulsky, David S. – Εκδότης: Elsevier – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Golding, Clinton. – Εκδότης: Australian Council for Education Research – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Dunn, Leota.; Dunn, Lloyd M. – Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Chisholm, James S. – Εκδότης: Cambridge University Press – Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Wigfield, Allan.; Eccles, Jacquelynne S. – Εκδότης: Elsevier – Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
1947-2011
0012-2017
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118509249/home
Από: Bruce, Anne. – Εκδότης: McGraw-Hill Professional – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Pearson, Mark. – Εκδότης: Australian Council for Education Research – Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Cartwright, John. – Εκδότης: Routledge – Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Dretske, Fred I. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 1991
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Keil, Frank C.; Wilson, Robert A. – Εκδότης: MIT Press – Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Stewart, Ian.Cohen, Jack. – Εκδότης: Cambridge University Press – Έτος δημοσίευσης: 1997
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Cox, W. Miles.; Klinger, Eric – Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Seibert, Dinah.Drolet, Judy Catherine; Fetro, Joyce V. – Εκδότης: Southern Illinois University Press – Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Engel, Beverly. – Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) – Έτος δημοσίευσης: 2004
NetLibrary – Παν. Πατρών