Ωκεανογραφία

1984-2013
2169-9275
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1997-2013
0022-3670
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://journals.ametsoc.org/toc/phoc/current