Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-9275
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1984-2013
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1978-1983
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1974-1977
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-3670
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2013
Διεύθυνση διαδικτύου