Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1077-3711
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Σταμάτησε το 2010.
1993-2010
Διεύθυνση διαδικτύου
Journal of Negro education, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-2984
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1932- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου