Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0004-6361
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750312967 (ebook); 9780750312974 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Επιμέλεια: Allen W. Shafter.
Έτος δημοσίευσης: 2019
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
9780750312875 (ebook); 9780750312882 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Andrej Prša.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου