Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0967-9952
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Biodiversity and distributions.
1993-1996
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1366-9516
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Biodiversity letters.
1998-
Διεύθυνση διαδικτύου