Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0168-2563
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1984- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου