Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0005-2086
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1957- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου