Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0073-5655
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: In vitro cellular & developmental biology.
1965-1984
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0888-8364
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Χωρίστηκε σε: In vitro cellular & developmental biology. Animal; In vitro cellular & developmental biology. Plant.
1985-1993
Διεύθυνση διαδικτύου