Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1559-2723
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση διαδικτύου
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Estuaries.