Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0888-8892
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1987- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου