Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0012-2017
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1947-2011
Διεύθυνση διαδικτύου