Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0266-4674
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1985- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου