Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1474-0044
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Economic history review, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0013-0117
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1927- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου