Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0885-3525
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Sociology of education
1927-1963
Διεύθυνση διαδικτύου
Sociology of education
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0038-0407
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of educational sociology, The.
1963- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου