Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681749310 (ebook); 9781681749280 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Carolina C. Ilie and Zachariah S. Schrecengost.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου