Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1540-9295
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
2003- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου