Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0009-3262
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Maryland Tidewater news. Συνεχίζεται από: Estuaries.
1960-1977
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0160-8347
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Estuaries and coasts. Συνεχίζει το: Chesapeake science.
1978-2005
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1559-2723
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση διαδικτύου
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Estuaries.
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2474-0152
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Chesapeake science.
1944-1959
Διεύθυνση διαδικτύου