Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1540-8256
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Family life coordinator, The
1952-1959
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0014-7214
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Family life coordinator, The. Συνεχίζεται από: Family relations
1968-1979
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0886-0394
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Coordinator, The. Συνεχίζεται από: Family coordinator, The
1959-1967
Διεύθυνση διαδικτύου
Family relations
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0197-6664
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Family coordinator, The
1980- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Journal of marriage and family
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-2445
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Marriage and family living
1964- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1538-1420
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Marriage and family living
1939-1940
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0885-7059
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Living. Συνεχίζεται από: Journal of marriage and family
1941-1963
Διεύθυνση διαδικτύου