Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0010-3381
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Empire forestry review. Συνεχίζεται από: International forestry review, The.
1962-1998
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2054-7447
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Empire forestry review.
1922-1945
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0367-0988
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Empire forestry journal. Συνεχίζεται από: Commonwelth forestry review, The.
1946-1962
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1465-5489
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Commonwealth forestry review, The.
1999- (4 years)
Διεύθυνση διαδικτύου