Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1402-2001
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1998- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου