Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1355-8145
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1996- (1 year)
Διεύθυνση διαδικτύου