Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0045-8511
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1913- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου