Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1062-0516
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Hebraica. Συνεχίζεται από: Journal of Near Eastern studies
1895-1941
Διεύθυνση διαδικτύου
American journal of sociology
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9602
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1895- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American political science review, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-0554
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Απορρόφησε το: Proceedings of the American Political Science Association.
1906- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American quarterly
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-0678
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1949- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2334-3915
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: American statistician, The
1938-1946
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0741-7918
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Annals of mathematics.
1874-1883
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0084-6570
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Biennial review of anthropology.
1972- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0066-4162
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Annual review of ecology, evolution and systematics.
1970-2002
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1543-592x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Annual review of ecology and systematics
2003- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0360-0572
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1975- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1368-0382
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of anthropology, The
1863-1870
Διεύθυνση διαδικτύου
Anthropology today
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0268-540x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: RAIN
1985- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2470-5985
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Bulletin of the Gray Memorial Botanical Chapter of the Agassiz Association, The. Συνεχίζεται από: Plant world, The
1893-1901
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0364-1686
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: African studies review.
1975-1980
Διεύθυνση διαδικτύου
Asian survey
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0004-4687
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Far Eastern survey
1961- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-9996
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Σχηματίστηκε από την ένωση των: London journal of medicine; Provincial medical & surgical journal (1844). Συνεχίζεται από: British medical journal, The
1853-1856
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0156-7365
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: China journal, The.
1979-1995
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0361-5448
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Background on world politics. Συνεχίζεται από: International studies quarterly
1962-1966
Διεύθυνση διαδικτύου