Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-2372
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1919- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0076-3519
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1969- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου