Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681749488 (ebook); 9781681749457 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Lawrence P. Horwitz and Rafael I. Arshansky.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου