Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0959-9428
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2012
ISSN/ISBN
2050-7488
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2013
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1476-1122
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2007-2013
Διεύθυνση διαδικτύου