Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0219-8878
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2011-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681748962 (ebook); 9781681748931 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Omair Zubairi, Fridolin Weber.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781643270166 (ebook); 9781643270135 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Nicolas A. Pereyra.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου