Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-9996
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Σχηματίστηκε από την ένωση των: London journal of medicine; Provincial medical & surgical journal (1844). Συνεχίζεται από: British medical journal, The
1853-1856
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0959-8138
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: British medical journal: clinical research edition
1988- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-1007
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1896-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0023-6837
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2000-2014
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-9988
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συγχωνεύτηκε με: Provincial medical & surgical journal (1844), για να σχηματίσει: Association medical journal
1849-1852
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0028-4793
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1990-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-9953
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Provincial medical journal and retrospect of the medical sciences
1840-1842
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-997x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συγχωνεύτηκε με: London journal of medicine (1844), για να σχηματίσει: Association medical journal. Συνεχίζει το: Provincial medical journal and retrospect of the medical sciences.
1844-1852
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-9961
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Provincial medical & surgical journal (1840). Συνεχίζεται από: Provincial medical & surgical journal (1844)
1842-1844
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0267-0623
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: The British medical journal. Συνεχίζεται από: BMJ: British medical journal.
1981-1988
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1058-4838
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Reviews of infectious diseases.
1992- (5 years)
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0143-005x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Epidemiology and community health.
1979- (3 years)
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0162-0886
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Clinical infectious diseases
1979-1991
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0007-1447
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: British medical journal. Clinical research edition.
1857-1980
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-1724
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Epidemiology and infection.
1901-1986