Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0161-391x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of American history, The
1914-1964
Διεύθυνση διαδικτύου