Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1949-4629
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Mycological bulletin.
1903
Διεύθυνση διαδικτύου