Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-936x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1900- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου