Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0030-3747
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2004-2013