Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0365-0855
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0365-5695
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0264-3820
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character
1887-1895
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0264-3952
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. A. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences
1896-1934
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0080-4614
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1934-1990
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
1364-503x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1996- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0962-8428
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions. Mathematical, physical and engineering sciences
1990-1995
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0950-1207
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: Proceedings of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Μathematical and physical sciences
1905-1934
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0080-4630
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Proceedings of the Royal Society of London. Series Α, Containing papers of a mathematical and biological character. Συνεχίζεται από: Proceedings: Mathematical and physical sciences.
1934-1990
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0962-8444
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Proceedings of the Royal Society of London. Series Α, Mathematical and physical sciences. Συνεχίζεται από: Proceedings: Mathematical, physical and engineering sciences.
1990-1995
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1364-5021
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Proceedings: Mathematical and physical sciences.
1996- (3 years)