Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0011-6793
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1922-
Διεύθυνση διαδικτύου