Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0026-6493
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1914- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου