Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0071-5794
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση διαδικτύου
Ιστορικό τίτλου
Μονογραφική σειρά.