Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0005-7959
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Έχει υποσύνολο ή συμπλήρωμα: Behaviour. Supplement.
1947- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0169-7544
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Behaviour.
1950-1977
Διεύθυνση διαδικτύου